In 2007 is de Stichting Vrienden van de Calsschool opgericht omdat een aantal ouders een “extra steentje” wilden bijdragen aan de school van hun kinderen. Voornaamste reden is dat er wat aanvullende ruimte komt voor nieuwe initiatieven die uit de bestaande budgetten niet in voldoende mate te bekostigen zijn. Zo heeft de Stichting in het verleden een bijdrage geleverd aan het jubileum, aan de door de school aangeschafte digitale schoolborden en aan de buitenspeeltoestellen.

Ook u kunt hieraan bijdragen door een donatie te doen aan de Stichting - liefst jaarlijks -, maar eenmalige giften stellen we natuurlijk ook op prijs. Als donateur kunt u overigens ook meepraten over de bestemming van de beschikbare fondsen. De Calsschool zal jaarlijks een wensenlijst aan de Stichting voorstellen, waarbij de donateurs kunnen meebeslissen over welke doelen financieel ondersteund zullen worden, waardoor er een meestal lang bestaande wens gerealiseerd kan worden.  

Uw machtiging kunt u verstrekken door middel van het invullen van het formulier. Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u een e-mail sturen naar: vriendenvandecalsschool@calsschool.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

We hopen op uw deelname!

Bestuur Stichting Vrienden van de Calsschool
Emiel de Roover

Arnaud Honee

Sven de Waaijer
  Bernd Kraan