Werkgroep Onderwijsondersteuning

De werkgroep Onderwijsondersteuning is verantwoordelijk voor het aanbod in de schoolbibliotheek en coördineert het zgn. Bavi-lezen.

Dit houdt in dat de kinderen elke dinsdag t/m vrijdag de eerste twintig minuten lezen in de klas. Zij kunnen dan in de schoolbibliotheek een boek lenen, hierbij geholpen door ouders. Van het gelezen boek wordt een boekverslag gemaakt.
Daarnaast begeleidt een aantal ouders kleine groepjes leerlingen bij het lezen.
Dit zgn. Ralfi-lezen wordt gecoördineerd door de betreffende leerkracht.