Werkgroep Communicatie

De werkgroep informatie & communicatie ondersteunt de school bij de communicatie in zowel elektronische als papieren vorm. Het takenpakket van de werkgroep is onderverdeeld in:

  • beheer website: de werkgroep verzorgt het (technisch) beheer van de website door middel van een groep webmasters. Iedereen die iets op de site wil publiceren, kan een email zenden naar de webmaster van dienst: webmaster@calsschool.nl. Publicatie zal dan binnen 24 uur plaatsvinden.
    De webmasters volgen daarbij het protocol van de website. Indien eerst een inhoudelijke toetsing door de directie nodig is, kan de publicatie een aantal dagen duren.
  • redactie website en schoolgids: de werkgroep fungeert als aanjager bij het actualiseren van de website en voert, in overleg met de directie, de eindredactie over de schoolgids.
  • technisch beheer maillijsten: instellingen en groot onderhoud van de maillijsten per groep. Wijzigingen in individuele mailadressen van ouders moeten gemeld worden bij de administratie van de school ( Karin Gieskes).
  • ICT in de school: de werkgroep biedt daar waar nodig ondersteuning bij het beheer van de computers in de klas.