Werkgroep Festiviteiten

De werkgroep festiviteiten is verantwoordelijk voor de organisatie van de Cals-deelname aan de Sinterklaasintocht, het bezoek van Sinterklaas aan de Calsschool, het kerstdiner, het paasontbijt, het carnavalsfeest en het zomerfeest. Tot de werkzaamheden behoren het regelen van ouders en begeleiders, het verzorgen van drank en etenswaren en het aankleden van de ruimtes waar de festiviteiten plaatsvinden.