Ouderraad

Wat is en doet een ouderraad?

De Ouderraad (OR) is een groep actieve en enthousiaste ouders, die zich inzet voor de Calsschool. Een van de belangrijkste doelstellingen van de OR is proberen de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. De Ouderraadleden leveren hand- en spandiensten op school, ze organiseren activiteiten en denken mee over de opzet en organisatie van het onderwijs. Verder kan de OR advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (MR) en gaat ze over de ouderbijdrage.

Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) bestaat de ouderraad uit vier werkgroepen:
1. Festiviteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, zomerfeest)
2. Verkeer (o.a. verkeersbrigadiers)
3. Sport (o.a. schoolvoetbaltoernooi en avondvierdaagse)
4. Onderwijsondersteunende activiteiten (o.a. schoolbibliotheek)

Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten (van Sinterklaasviering tot sportdag en BAVI-lezen) en voor de coördinatie van de inzet van hulpvaardige ouders (van verkeersbrigadiers tot luizenmoeders en webmasters). En het moge duidelijk zijn: de ouderraad kan pas goed functioneren met de hulp en inzet van vele ouders.

Jaarvergadering

Alle ouders van de school zijn automatisch lid van de oudervereniging. In het begin van het schooljaar nodigt de ouderraad alle ouders uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). In deze bijeenkomst legt de OR (financiële) verantwoording af. Daarnaast kunnen ook speciale thema-avonden door de ouderraad worden georganiseerd. 

Leden ouderraad

Voor vragen kunt u contact opnemen met ouderraad@calsschool.nl