De medezeggenschapsraad (MR) op de Calsschool.

Wat doet een MR?

De Medezeggenschapsraad van de Calsschool wordt door het bestuur en de directie gevraagd (wettelijk) instemming te verlenen op een aantal voorstellen. Voorbeelden zijn de vaststelling van het sociaal jaarverslag en de vaststelling van de formatie voor het volgende schooljaar. Daarnaast zijn er onderwerpen waar de MR (on-) gevraagd advies geeft. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van de TSO, de invoering van het passend onderwijs of de vaststelling van het strategisch meerjarenplan van de school.  

Wie maakt deel uit van de MR?

De MR bestaat uit 6 personen: 3 teamleden en 3 ouders. Daarnaast is er ook een veiligheidscoördinator op de Calsschool die onder de MR valt.

Graag stellen wij ons voor (oudergeleding):

Mijn naam is Vincent Boumans. Ik ben getrouwd met Coleta en vader van Josephine (2011) en Floriane (2014). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in het huurrecht van commercieel vastgoed. Ik heb de Calsschool tussen 1992 en 1996 meegemaakt als leerling en ik vind het mooi om te zien wat voor enorme groei de Calsschool sindsdien heeft doorgemaakt. Als nieuwe voorzitter van de MR lijkt het me mooi om, met de belangen van de kinderen, ouders en teamleden in gedachten, te fungeren als klankbord van het bestuur en de directie. Ik wil op die manier via de MR graag mijn bijdrage leveren aan de verdere groei – op alle vlakken – van de Calsschool.


Mijn naam is Ludovic Beukers. Samen met Sabine zijn wij de ouders van Florine (8b) en Jolieke (5b). Onze kinderen gaan al enkele jaren met veel plezier naar de Calsschool voelen zich daar thuis. Om de kinderen op school een leerzame en leuke tijd te bezorgen is samenwerking tussen de ouders, leerkrachten, directie en bestuur essentieel. Vanuit de adviesrol die de MR heeft voel ik mij zeer betrokken bij de discussiepunten die besproken worden met directie en bestuur. Er zijn genoeg uitdagingen die zorgvuldig afgewogen worden en hier zet ik mij graag voor in. Ik ben opgeleid als econoom en in het dagelijks leven werk ik bij EY als adviseur voor grootzakelijke financieringen en begeleid ik fusies & overnames.


 

Mijn naam is Lieneke Bekkema. Samen met mijn partner, Pieter Meier, ben ik ouder van Eline (2013) en van Anniek (2015). Eline is in november 2017 begonnen in groep 1/2D van de Calsschool. Het spreekt mij aan om door een rol in de MR betrokken te zijn bij de school. Als ouder wil ik op deze manier mijn steentje bijdragen aan een vitale school. In het dagelijks leven ben ik projectleider van nieuwbouwlocaties en stedelijke ontwikkeling. Samenwerking, belangenafweging, aandacht voor zowel details als het grotere geheel, regie in resultaat. Dat zijn een paar sleutelbegrippen die mijn werkzaamheden kenmerken. Ik werk veel in opdracht van gemeenten en heb daardoor ervaring met het adviseren van het bestuur en het formuleren en analyseren van beleid. Mijn kennis en ervaring pas ik graag toe in de MR. Als “nieuwe” ouder breng ik tot slot een frisse blik mee.


De teamgeleding
brengen wij ook graag onder de aandacht:

   
Mijn naam is Marjon de Korver, sinds augustus 2007 ben ik werkzaam bij de Minister Calsschool. Ik ben de leerkracht van groep 1/2b op locatie Naardermeer. Al een aantal jaar ben ik lid van de MR en sinds dit schooljaar neem ik de taak als secretaris waar. Ik vind het erg leuk om deel te nemen aan de MR, mede hierdoor voel ik mij nog meer betrokken bij de school. Dit schooljaar ga ik een korte cursus volgen bij het WMS om mij nog meer te verdiepen in de taken van de MR.

 


 

Mijn naam is Marieke Heidemann. Sinds 2010 werk ik met veel plezier op de Minister Calsschool. Het ene jaar werk ik meer uren op locatie Fortlanden en het andere jaar ben ik vaker te vinden op de locatie Naardermeer. Al jaren werk ik parttime en val ik regelmatig in, met name in de onder- en middenbouwgroepen. De afgelopen paar jaar begeleid ik veelal kinderen individueel of in kleine groepjes. Het directe contact en inspelen op een hulpvraag die zich aandient, geeft mij energie en motiveert mij enorm. Sinds er bij ons op school kinderen uit Syrië zijn gekomen, werk ik ook vol overgave met deze leergierige en gemotiveerde kinderen. Om ook op een andere manier betrokken te zijn bij “de Cals” vind ik het leuk om deel te nemen aan de MR en mee te denken over verschillende onderwerpen die er leven binnen de school.
 
Mijn naam is Jose Verhoeven. Ik werk al sinds 1997 op de Cals. Mijn hart ligt bij de onderbouw. Ik ben begonnen bij de kleuters, heb een aantal jaar groep drie en vier gedraaid en ben nu alweer een aantal jaar terug te vinden in groep 1/2. Ik heb lange tijd op locatie Fortlanden gewerkt, maar sinds twee jaar weer op locatie Naardermeer. Ik kom de MR versterken en hoop een goede bijdrage te kunnen leveren!


Hoe kan ik de MR bereiken?

De MR vergadert 6 keer per schooljaar, waarvan drie vergaderingen samen met bestuur en directie. Verder heeft de oudergeleding van de MR nauw contact met de Ouderraad zodat beide partijen op de hoogte zijn van wat er speelt. Als er zaken zijn waarover je meer wilt weten of je graag iets op de agenda van de MR zet, stuur dan een mail naar mr@calsschool.nl.