Nieuwsberichten vanuit de school

Nieuwsberichten vanuit de groepen krijgen ouders van de groepsleerkracht(en) van hun kind(eren) toegestuurd via Parro, ons ouderplatform.
Daarom worden er geen nieuwsberichten en/of foto's van leerlingen op de website geplaatst. Dit ook in het kader van de wet op de privacy.