Protocol website
 Bij het publiceren van informatie op de website van de Minister Calsschool nemen we de volgende regels in acht:

 • De webmasters van de commissie I&C verzorgen het plaatsen van informatie op de website.
 • Iedereen die betrokken is bij de Calsschool kan informatie aanleveren bij webmaster@calsschool.nl
 • De directie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website. In geval van twijfel neemt de webmaster voorafgaand aan plaatsing contact op met de directie.
 • Op foto's moeten minimaal drie kinderen staan; er worden geen close-ups geplaatst.
 • Foto's van gymmende kinderen en Sinterklaas worden niet geplaatst.
 • Van leerkrachten worden geen privé-adressen, privé-emailadressen en/of telefoonnummers geplaatst.
 • Van ouders en leerlingen worden in principe geen adressen en telefoonnummers geplaatst.
 • De gebruikte taal moet fatsoenlijk zijn.
 • De inhoud mag niet controversieel zijn.
 • Er mogen geen onheuse beschuldigingen naar derden instaan. Mensen moeten in hun waarde gelaten worden.
 • Ouders die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's waarop zij of hun kinderen herkenbaar in beeld gebracht zijn, kunnen dit kenbaar maken bij de directie.