Verkeersreglement

Met het oog op de verkeersveiligheid vinden wij het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen. De verkeerscommissie van de school heeft in samenwerking met de schoolleiding en de gemeente Naarden voorkeursroutes samengesteld voor fietsers en auto’s om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor fietsers en voetgangers. Wij verzoeken u vriendelijk zowel uw kinderen en andere halers en brengers van de gewenste routes op de hoogte te brengen.
Op de plattegrond staan de voorkeursroutes voor de locatie Naardermeerkwartier en de locatie Fortlanden.

Specifieke punten voor fietsers
  • let op andere fietsers; nog niet iedereen kan even goed fietsen,
  • parkeer uw fiets op de daarvoor bestemde plekken,
  • voor de bakfietsen is het trottoir verlaagd; geef de bakfietsen de ruimte om op de voor hen gereserveerde plekken te parkeren,
  • zorg dat het wachten op elkaar op een veilige plek gebeurt en liefst niet op straat,
  • geef zelf het goede voorbeeld.
Specifieke punten voor chauffeurs met de auto
  • parkeer zoveel mogelijk op de op de kaart aangegeven parkeerplekken,
  • gebruik de afzetzones niet als parkeerplek, dit belemmert de doorgang voor anderen,
  • parkeer niet voor uit- en opritten, op de stoep, op hoeken of in plantsoenen,
  • let er op dat verkeerd geparkeerde auto’s voor anderen onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken,
  • geef het goede voorbeeld aan uw kind(eren).
Locatie NaardermeerkwartierLocatie Fortlanden