Schooltijden

maandag 08.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur

dinsdag 08.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur

woensdag 08.30-12.30 uur

donderdag 08.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur

vrijdag 08.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur voor groepen 5 t/m 8


De school is open vanaf 8.15 uur. Op zowel de hoofdlocatie als op de locatie Naardermeerkwartier gaan de kinderen om 8.25 uur naar binnen. Er is vanaf 8.15 uur toezicht op de speelplaats.

Wij verzoeken ouders/verzorgers dringend om de kinderen ’s middags niet vóór 12.55 uur op school te laten komen. Het schoolhek is tot 12.55 uur gesloten om te voorkomen dat het overblijven in het gedrang komt. Om 12.55 uur gaan de kinderen naar de klassen toe.
De kinderen van de groepen 1/2, 3 en 4 worden door de leerkrachten buiten opgehaald. Zodoende is er in de gangen voldoende ruimte voor de kinderen om hun jas op te hangen en naar de klas te lopen.

Wij vragen dringend uw medewerking bij het op tijd komen, zodat de lessen om 8.30 uur en om 13.00 uur kunnen beginnen.

Gedurende de ochtend hebben de kinderen van de groepen 3  t/m 8 een pauze van 15 minuten. De kinderen van de groepen 1/2 zijn regelmatig ’s morgens en ’s middags buiten in het kader van ‘spel en beweging’.

De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben ook ’s middags 15 minuten pauze.

  • De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben minimaal 3520 uur onderwijs (880 uur per jaar).
  • De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben minimaal 4000 uur onderwijs (1000 uur per jaar).
  • Doordat alle kinderen op woensdag tot 12.30 uur school hebben, zijn er extra vrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 ingeroosterd.
  • De kinderen van de groepen 1/2 hebben gedurende het schooljaar 10x een woensdag vrij van school. Met deze extra vrije dagen wordt gecompenseerd dat de kinderen gedurende het gehele schooljaar 1 uur per week ‘te veel’ les hebben op de woensdag.
  • De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen volgens de wet- en regelgeving maar beperkt een extra vrije dag hebben. De school dient zich te houden aan het maximum van 7 gebroken schoolweken van minimaal 4 schooldagen per schooljaar.
  • De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben daarom maar 2x een extra vrije dag ter compensatie. Deze leerlingen genieten dus meer onderwijs dan het wettelijke minimum van 880 per schooljaar.