Luizenprotocol

Sinds een aantal jaren worden de kinderen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis.  Vaste ouders controleren, in overleg met de school, regelmatig de leerlingen. De ervaring tot nu toe leert dat deze methode zéér succesvol is. De controles vinden in ieder geval na elke vakantie plaats.

Lees hier  het actuele luizenprotocol.