Huisvesting

De kinderen volgen het onderwijs in een tweetal modern uitgeruste, permanente schoolgebouwen. Naast de noodzakelijke groepsruimten voor de kinderen is voozien in extra ruimten voor het werken met individuele kinderen en groepjes leerlingen. Tevens zijn er voldoende voorzieningen voor de directie, het personeel en de administratie. Ook de interne begeleiders hebben een eigen werkplek.
Elke groep heeft een eigen lokaal. Voor gezamenlijke activiteiten van de groepen beschikken we in beide schoolgebouwen over een aula. Deze aula word ook gebruikt als speel-/gymlokaal voor de kleuters (o.a. bij slecht weer). Ook bij repetities ter voorbereiding op het Calstheater, de jaarlijkse musical of een projectafsluiting zijn de audiovoorzieningen en het aanwezige podium in de aula graag gebruikte voorzieningen. Elk schoolgebouw heeft een eigen school-speelplein. Hiervoor geldt dat de kinderen er vrij kunnen spelen maar rekening moeten houden met elkaar. Afgelopen schooljaar zijn de speelplaatsen van beide locaties opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe of gerenoveerde speeltoestellen met een veiligheidscertificaat.

locatie Naardermeerkwartier groepen 1/2a en 1/2b en groepen 3a t/m 8a
locatie Fortlanden groepen 1/2 c en 1/2d en groepen 3b t/m 8b

Locatie Naardermeerkwartier

De lokalen voor de groepen 1/2, 3, 4, 5 en 6 bevinden zich op de benedenverdieping. Beide kleutergroepen beschikken in hun lokaal over een vide, waardoor er meer ruimte op de grond vrij komt. Op een creatieve manier is ruimte gemaakt voor een speelhoek, schilderbord en ‘leesruimte’ voor de kleuters.
Behalve de leslokalen en de aula wordt ook de gangruimte gebruikt voor onderwijsactiviteiten. Bij de kleuterlokalen is ruimte voor constructieactiviteiten en voor een winkeltje.
Het lokaal van groep 3 is een extra groot lokaal.
De groepen 4, 5 en 6 kunnen gebruik maken van de hal, waar extra werkplekken zijn gerealiseerd. Naast de zes lokalen bevinden ook de teamkamer en de directiekamer zich op de benedenverdieping.
De groepen 7 en 8 krijgen les op de bovenverdieping. Tussen de groepslokalen van de groepen 7 en 8 is een extra grote werkruimte (plein) gerealiseerd. Beide groepen maken hier graag gebruik van. Er zijn hier extra computeropstelllingen voor de kinderen. Op de bovenverdieping bevinden zich verder nog de werkruimte voor de IB’er, de orthotheek en een aparte spreekkamer.Locatie Fortlanden

Alle groepslokalen bevinden zich op de benedenverdieping. Beide kleutergroepen beschikken in hun lokaal over een vide, waardoor er meer ruimte op de grond vrij komt. Op een creatieve manier is ruimte gemaakt voor een speelhoek, schilderbord en ‘leesruimte’ voor de kleuters.
Behalve de leslokalen en de aula wordt ook de gangruimte gebruikt voor onderwijsactiviteiten. Ter hoogte van elk groepslokaal bevindt zich op de gang nog een ruim werkblad waaraan de kinderen kunnen werken.
Op de bovenverdieping bevindt zich een centrale ruimte (plein) waar de kinderen kunnen werken. Hier is een tweetal werkeilanden ingericht voor computers en een tweetal werkeilanden voor algemeen gebruik. Rondom de centrale ruimte bevinden zich de teamkamer, de directiekamer, de administratie, de orthoteek, de bibliotheek, de werkruimte voor de IB’er en een spreekkamer.Voor de lessen bewegingsonderwijs maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van gymzaal ‘De Zwaaier’ aan de Cort van der Lindenlaan in Naarden. Er vinden ook enkele lessen plaats in de gymzaal "De Kroon" aan de Meerstraat 88 en in de ‘De Lunet’ aan de Amersfoortsestraatweg te Naarden.

Helaas is het schoolzwemmen voor de groepen 4 en 5 met ingang van het schooljaar 2012-2013 wegens bezuinigingen van de gemeente Naarden afgeschaft.