Gedragscode en klachtenregeling

Via deze links vindt u de vastgestelde gedragscode en de klachtenregeling van de Calsschool.

Het bestuur van de Minister Calsschool heeft een klachtenregeling vastgesteld met daarin de procedures en richtlijnen met betrekking tot het indienen van een klacht. Deze kunt u op de website terugvinden.

Als er iets is waar u ontevreden over bent of zorgen over hebt, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon Jitske Zwaan (jitskezwaan@calsschool.nl). Ook kunt u terecht bij de directie van de school.
Een klacht over het onderwijs kan ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs via onderstaande gegevens.

 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postadres

Postbus 394

3440 AJ Woerden

 

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl

 

externe vertrouwenspersoon:

CED Groep

Jeroen Meijboom en Marjon ten Heggeler

Tel: 010-4071599

E: info@cedgroep.nl