Anti-pestprotocol Minister Calsschool


Op de Minister Calsschool vinden wij het belangrijk dat iedereen een eigen plekje heeft en zich veilig voelt. Onze visie is gebaseerd op vijf kernwaarden: Kwaliteit, Plezier, Samenwerking, Structuur en Vertrouwen. Met deze kernwaarden willen wij ervoor zorgen dat iedereen op onze school zichzelf kan zijn. Pesten is een fenomeen dat in alle groepen, bij alle leeftijden, kan voor komen. Als er wordt gepest op school, is er geen sprake meer van veiligheid, vertrouwen, samenwerking en plezier. Daarom vinden wij het belangrijk dat er een helder en duidelijk beleid is t.a.v. pesten om dit tegen te kunnen gaan. Natuurlijk willen we het pesten vóór zijn en zorgen we voor een goed pedagogisch speel- en leerklimaat door middel van regels en afspraken die er zijn op school. Meestal is dit voldoende. Het is echter niet vanzelfsprekend. Dit protocol is bedoeld als handreiking voor ouders, leerkrachten en overblijfkrachten.

Het anti-pestbeleid

Hierin staat uitvoerig beschreven wat pesten inhoudt, oorzaken en gevolgen van pesten, hoe de Kanjertraining preventief werkt, andere manieren van preventief handelen en curatief handelen. 
Anti-pestbeleid Minister Calsschool.pdf

Het anti-pestprotocol

Dit is een verkorte versie van het anti-pestbeleid, met enkel de belangrijkste informatie op een rij.
Anti-pestprotocol Minister Calsschool.pdf

Stroomschema

Dit is een hulpmiddel voor leerkrachten zodat ze op een overzichtelijke manier kunnen zien wat zij moeten doen bij pestincidenten.

stroomschema Anti-pestbeleid.pdf