Contactgegevens Minister Calsschool

Locatie Fortlanden, administratie

Algemeen directeur: Helen Senior
Verlengde Fortlaan 43, 1412 CW Naarden
Tel: 035-6941387 
E-mail administratie: info@calsschool.nl

Locatie Fortlanden

Locatieleider: Fleur van der Kroon
Verlengde Fortlaan 43, 1412 CW Naarden
Tel: 035-6941387
E-mail: fleur.van.der.kroon@calsschool.nl

Locatie Naardermeerkwartier, post- en factuuradres

Locatieleider: Fleur van der Kroon
J.W. Frisolaan 33, 1412 AG Naarden
Tel: 035-6469997
E-mail: fleur.van.der.kroon@calsschool.nl

Webmaster


Voor informatie voor/over deze website kunt u via e-mail contact opnemen met de webmaster van dienst.
webmaster@calsschool.nl

Ouderraad


Contact opnemen met de ouderraad kunt u via het volgende algemene e-mailadres: ouderraad@calsschool.nl

Medezeggenschapsraad (MR)


Contact opnemen met de medezeggenschapsraad kunt u via het volgende algemene e-mailadres:
MR@calsschool.nl

Verkeersbrigadiers


Contactpersoon Naardermeer: Ufo de Jager
Contactpersoon Fortlanden: Sally de Vree
verkeersbrigadiers@calsschool.nl

Luizencoördinator

Voor alle vragen over luizencontrole en het luizenprotocol kunt u via e-mail contact opnemen met de luizencoördinator. Dat kan ook voor het melden van luizen/neten in uw gezin, maar u kunt ook naar school bellen. luizencontrole@calsschool.nl


Locatie Naardermeerkwartier

Locatie Fortlanden