De medezeggenschapsraad (MR) op de Calsschool.

Wat doet een MR?

De Medezeggenschapsraad van de Calsschool wordt door het bestuur en de directie gevraagd (wettelijk) instemming te verlenen op een aantal voorstellen. Voorbeelden zijn de vaststelling van het sociaal jaarverslag en de vaststelling van de formatie voor het volgende schooljaar. Daarnaast zijn er onderwerpen waar de MR (on-) gevraagd advies geeft. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van de TSO, de invoering van het passend onderwijs of de vaststelling van het strategisch meerjarenplan van de school.  

Wie maakt deel uit van de MR?

De MR bestaat uit 6 personen: 3 teamleden en 3 ouders. Daarnaast is er ook een veiligheidscoördinator op de Calsschool die onder de MR valt.

Graag stellen wij ons voor (oudergeleding):

  Mijn naam is Adriaan Schmal, geboren en getogen Naardernees en na 20 jaar buiten het stadje weer teruggekeerd. Gehuwd met Marianne en vader van Annemart, Carolijn en Elizabeth. Mijn opleiding is technische bedrijfskunde, richting organisatiekunde. Belangrijkste interesses zijn: zeilen, het buitenleven en een goed glas wijn bij het juiste gerecht. Naast je gezinsleven en je werkzame leven heb je ook een maatschappelijke en educatieve rol. Dat doe je in je eigen omgeving, waar je op basis van je competenties een bijdrage levert aan dingen in je omgeving. Zo is de Calsschool een groot deel geworden van onze huidige omgeving en is het leuk om daarin mensen te ontmoeten en te leren kennen. En samen met deze mensen te zorgen dat onze kinderen een goede basis krijgen. Net zo als wij dat hebben gehad. Tenminste zo ervaar ik dat. Het gaat niet om wie je bent, maar om wat je hebt gedaan met de tijd die je is gegeven.

Mijn naam is Vincent Boumans. Ik ben getrouwd met Coleta en vader van Josephine (2011, groep 1/2a) en Floriane (2014). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in het huurrecht van commercieel vastgoed. Ik heb de Calsschool tussen 1992 en 1996 meegemaakt als leerling en ik vind het mooi om te zien wat voor enorme groei de Calsschool sindsdien heeft doorgemaakt. Als nieuwe voorzitter van de MR lijkt het me mooi om, met de belangen van de kinderen, ouders en teamleden in gedachten, te fungeren als klankbord van het bestuur en de directie. Ik wil op die manier via de MR graag mijn bijdrage leveren aan de verdere groei – op alle vlakken – van de Calsschool.

Mijn naam is Adriaan Veltkamp. Ik ben getrouwd met Hanneke en wij zijn de trotse ouders van Annemijn (groep 1/2c), Berend (2012) en Casper (2014). Met de start van Annemijn in september 2015 op school, startte ook mijn 'carriere' als school-ouder. Graag wilde ik een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen op de Calsschool. De vacature die vrij kwam in de MR sprak me hierbij aan. Heel graag zet ik mij vanuit de MR, samen met de andere ouders en de teamgeleding, in als klankbord voor bestuur en directie en hoop ik zo bij te dragen aan de verbinding tussen de school en de ouders. Hierbij hoop ik mijn kennis en ervaring uit mijn werk toe te passen. Ik ben, samen met mijn zus, directeur en eigenaar van een groothandel in bevestigingsmaterialen; een prachtig familiebedrijf, dat al ruim 75 jaar bestaat. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, roeiend op de Amstel, op de fiets, in het bos of in de tuin.


De teamgeleding brengen wij ook graag onder de aandacht:


Mijn naam is Marjon de Korver, en ben sinds 2007 werkzaam bij de Calsschool. Ik ben leerkracht van groep 1/2b locatie Naardermeer. Sinds een aantal jaar ben ik lid van de MR. Het thema waar ik mij vanuit de MR mee bezighoud  is 'Passend onderwijs'. Ik vind het erg leuk om deel te nemen aan de MR, mede hierdoor voel ik mij nog meer betrokken bij de school.

Mijn naam is Jacqueline van Bentum. Sinds september 2012 ben ik werkzaam op de Minister Calsschool. Ik ben leerkracht van groep 6b locatie Fortlanden. In mijn PABO tijd heb ik mij ingezet voor MR op de Marnix Academie te Utrecht. Ik vind het prettig om op deze manier in een organisatie betrokken te zijn. Daarom heb ik gekozen om deel te nemen aan de MR.

Mijn naam is Jenny Roosen. Ik werk sinds 2005 met veel plezier op de Calsschool. Ik ben leerkracht van groep 7a op de locatie Naardermeer. Mijn rol binnen de MR is secretaris. Ik vind het ontzettend leuk om ook op een andere manier bij de school betrokken te zijn en mee te denken over verschillende onderwerpen.

Hoe kan ik de MR bereiken?

De MR vergadert 4-5 keer per schooljaar, waarvan drie vergaderingen samen met bestuur en directie. Verder heeft de oudergeleding van de MR nauw contact met de Ouderraad zodat beide partijen op de hoogte zijn van wat er speelt. Als er zaken zijn waarover je meer wilt weten of je graag iets op de agenda van de MR zet, stuur dan een mail naar mr@calsschool.nl.